Theo bản tuyên ngôn của hội nghị Alma-Ata

Nhà nước có trách nhiệm xây dựng những chính sách chiến lược và kế hoạch hành động nhằm đưa CSSKBĐ vào hệ thống y tế quốc gia.
Các ngành có liên quan đến sự phát triển quốc gia pahir tham gia vào việc thực hiện CSSKBĐ. Đặc biệt là các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lương thực, thực phẩm, công nghiệp, xây dựng nhà ở, giao thông vận tải, cấp thoát nước.
Khuyến khích đến mức cao nhất trách nhiệm tự giác của tập thể và cá nhân tham gia vào việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả CSSKBĐ.
Tổ chức y tế từ Trung ương đến cơ sở có sự nổ lực lẫn nhau để cải thiện các dịch vụ y tế để chăm sóc sức khỏe đến tận người dân.
Tất cả nhân viên y tế từ thầy thuốc, y tá, hộ sinh đến các lương y cổ truyền đều có trách nhiệm tham gia.
Tất cả các nước trên thế giới cần có sự hợp tác trên tinh thần quốc tế đoàn kết, giúp đỡ nhân đạo lẫn nhau để toàn thế giới đạt đến mục tiêu sức khỏe đến năm 200.
Tóm lại
CSSKBĐ là nhiệm vụ của mọi người và của nhiều ngành dù điều kiện tự nhiên và xã hội và ngành y có tốt đến đâu, cũng không thể bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mọi người, nếu chính từng người không tự phấn đấu rèn luyện thân thể, tổ chức cuộc sống lành mạnh của mình một cách chủ động, tự giác dựa trên những hiểu biết cần thiết với nghị lực bền bỉ.
Để cho các ngành phối hợp tốt với y tế trong việc bảo vệ sức khỏe, nhất là để cho mọi người tự giác chăm lo sức khỏe của mình, là trong những nhiệm vụ chủ yếu của y tế là phải tuyên truyền phổ biến những vấn đề có liên quan đến sức khỏe. Trên cơ sở đó ngành y tế mới thực hiện được việc quản lý sức khỏe toàn dân, thực hiện CSSKBĐ từ nay đến năm 2000 theo đúng chương trình hành động của tổ chức y tế đã đề ra tại hội nghị Alma-Ata.
Phòng bệnh
Sức khỏe là cái vốn quý nhất của con người. Người có mạnh khỏe thì tinh thần mới sảng khoái và hăng hái trong công việc hàng ngày. Người hay đau ốm thường uể oải, buồn bực, do đó mà mọi việc làm ăn đều bị ảnh hưởng và sút kém.
Vậy chúng ta cần phải học tập để thấy rõ sự ích lợi và tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh phòng bệnh để giữ cho cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu chúng ta chú ý ăn uống tốt, giữ gìn thân thể, nhà cửa, xóm làng sạch sẽ và đảm bảo cho con cháu tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, chúng ta có thể ngăn ngừa nhiều bệnh tật.