Archive for May, 2016

Hút thuốc

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi và ung thư môi, hút càng nhiều thì nguy cơ chết vì ung thư càng tăng. Ở các nước phát […]

Read More...