Giải phóng những cách hiểu của bạn

Không thể thừa nhận một cách đơn giản, họ phải trả giá cho việc không bao giờ thực sự được trải nghiệm sự hồ hởi có được khi cuộc sống được chấp nhận một cách đơn giản sẽ ùa tới trong, quanh và tỏa khắp bạn.
Cuộc sống của bạn chỉ có thể phong phú theo như cách bạn nhận thức về nó. Khi xem xét một tình huống, chúng ta thấy trong đó có quá khứ của mình, bởi mỗi sự kiện đều được hiểu, và những cách hiểu đều có gốc rễ trong quá khứ. Nếu con nhện làm bạn sợ khi bạn còn là một đứa bé thì hiện nay bạn cũng sẽ thấy sờ sợ con nhện, nếu bạn có người cha nghiện rượu thì nhận định của bạn về một ai đó uống rượu sẽ bị những trải nghiệm đau buồn của bạn trong quá khứ làm vẩn đục. Chỉ cần hiểu rằng bạn đang dành cho mọi thứ một cách hiểu, bất kể như thế nào, thì đó cũng là một bước quan trọng để giải phóng chính bạn khỏi quá khứ. Không nên quên rằng bao giờ bạn cũng nhìn sự vật từ một quan điểm. Chẳng hạn, nếu bạn thấy mình có thể đấu tranh với ai đó, thì việc giữ vững lập trường quan điểm của bạn sẽ gây cho người kia một tâm trạng bị đe dọa, trong khi nếu thừa nhận rằng hai quan điểm trái ngược đều có giá trị, thì sẽ loại trừ được sự đe dọa đó. Nhờ rằng giai đoạn 2 của phản ứng stress sự đánh giá là giai đoạn duy nhất bạn có thể kiểm soát phản ứng của cơ thể bạn. Một khi bạn hiểu một tình huống là một đe dọa thì cơ thể bạn sẽ tự động có một loại phản ứng stress nào đó. Cho nên điều quan trọng là hãy xem xét thận trọng các cách hiểu của bạn. Những cách hiểu cũ thường chỉ có giá trị đối với tình huống nguyên phát. Cách duy nhất để bạn có thể kết thúc stress là nhận thức nó để mà chấm dứt. Nhiều điều có thể nói về cách thực hiện điều này, song trong chính đời tôi, tôi đã cố tiếp cận mỗi tình huống gây stress với ý định tháo ngòi gây đe dọa của tình huống đó đối với chính tôi. Năm bước dưới đây thực sự có lợi. Hãy hiểu là bạn đang có ột cách hiểu. Trong một tình huống gây mâu thuẫn thì tôi đã cố nhủ thầm là quan điểm của mình có mặt hạn chế của nó, tôi không có chứng chỉ sáng chế ra sự thật. Hãy gạt bỏ định kiến cũ. Khi thấy quá căng thẳng thì tôi coi đó là dấu hiệu cho biết tôi cứ khư khư bám chặt lấy quan điểm của mình. Nhìn sự việc theo một triển vọng mới. Tôi tập trung về những cảm giác ở cơ thể tôi và khi đó chắc chắn đầu óc tôi bắt đầu nhìn sự việc có hơi khác đi.