Archive for March, 2016

Hoa ngọc lan

Ngoài ra còn có tên khác như bạch ngọc lan, ngọc đường xuân. Cây có nguồn gốc Châu Á (Trung Quốc) mọc ở trên núi. Tác dụng: Chống quá mẫn, […]

Read More...